ในปัจจุบันที่มีสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ปกคลุมอยุ่ทั่วกรุงเทพฯ หลายๆ ที่พักอาศัยก็มีการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศประจำบ้าน หรือห้องกันไปเรียบร้อยแล้ว...