About Us

ผมได้จัดทำ TopCarRX.com เพื่อเป็นเว็บไซต์ ที่พูดคุยนำเสนอเกี่ยวกับข่าวสารในวงการรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ใหม่ รถมือสอง ตลอดจนเคล็ดลับ ทิปเทคนิคต่างเกี่ยวกับรถยนต์ ที่จะเป็นประโยชน์กับผู้รักรถทุกท่านที่แวะเวียนมาเยี่ยมชมนะครับ 🙂

และเพื่อประโยชน์สำหรับท่านที่กำลังจะซื้อรถยนต์ไม่ว่ารุ่นใหม่หรือมือสอง ในฐานะคนทำ เว็บไซต์ และในฐานะผู้บริโภคคนหนึ่งผมจะพยายาม ให้ข้อมูล ให้คำแนะนำอย่างเป็นกลางว่า รถรุ่นไหน มีข้อดีตรงไหน มีข้อด้อยอย่างไร หรือต้องระวังอะไรบ้าง เพื่อจะได้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของท่านนะครับ

และขอฝากไว้ตรงนี้เพิ่มเติมว่า การจะเลือกซื้อรถมาใช้ขอให้เลือกโดยใช้ข้อมูลจากหลายๆ สื่อ หลายๆ แหล่งรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นที่เว็บนี้หรือเว็บใหนก็ตาม คำบอกเล่าของคนที่เคยใช้เคยขับรถรุ่นนั้นๆ จะช่วยให้เรารู้สึกได้ว่าคุณภาพรถคันนี้มันประมาณได้ในระดับไหน แต่จะต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้นอย่างมีวิจารณญาณเพียงพอด้วยนะครับ เพื่อที่ท่านจะได้ข้อมูลที่ครอบคลุมที่สุด นำไปสู่การตัดสินใจซื้อด้วยตัวเองที่ตรงความต้องการมากที่สุด รถของเรา เงินของเรา จะให้ใครเขามาฟันธงได้ดีเท่าตัวเรา จริงมั้ยครับ

ผมหวังเล็กๆ นะครับว่า บทความ ข่าวสาร และข้อมูลต่างๆ ใน TopCarRX.com จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆ ที่รักรถเหมือนกันได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับ สำหรับคำติชมต่างๆ ผมขอน้อมรับและจะนำมาปรับปรุงแก้ไขทำให้ดีขึ้นต่อไปครับ 😀