ในยุคที่การคมนาคมของประเทศไทยหรือการขนส่งทางสาธารณะมีคุณภาพต่ำ ไม่ว่าจะเป็นด้านรถไฟฟ้าทั้ง BTS และ MRT ซึ่งดูผิวเผินอาจจะเป็นการขนส่งที่ดีที่สุด ทั้งในด้านความรวดเร็ว และความสะดวกสบาย เมื่อเทียบกับแบบอื่นๆ แต่ข้อเสียที่เห็นได้ชัดคือ ราคาสูง ขัดข้องค่อนข้างบ่อย รวมถึงเป็นแหล่งที่รวมเชื้อโรคต่างๆ อีกด้วย การที่มีรถยนต์ส่วนตัวสักคันสำหรับเวลานี้เห็นจะเป็นเรื่องสมควร บทความนี้จะเล่าให้ฟังถึงการออกรถใหม่ต้องทำอย่างไรบ้าง...