แล้ว ‘น้ำยาเคลือบสีรถ 3M’ นั้นดีจริงไหม ? หรือเป็นเพียงแค่การทำโฆษณาทางการตลาดเท่านั้น...